Strona główna » DLA PROFESJONALISTÓW » Praca z dzieckiem i rodzicami

Praca z dzieckiem i rodzicami

Zdarza się, że dziecko samo wybiera osobę, której zwierza się ze swoich problemów. Oznacza to, że darzy ją zaufaniem i wierzy, że może liczyć na  jej wsparcie.
Jeżeli profesjonalista sam inicjuje rozmowę z dzieckiem, ważne jest, aby na wstępie zadbał przede wszystkim o zdobycie jego zaufania.
Rozmowa z dzieckiem na temat doznanej przez nie przemocy jest trudna zarówno dla profesjonalisty, jak i dla dziecka. Uświadomienie sobie własnych trudności oraz trudności dziecka ułatwia skuteczną pomoc.

Trudności w rozmowie na temat przemocy

Dziecko

 • Uczucie lęku o przyszłość własną i członków rodziny
 • Chęć chronienia sprawcy oraz trwałości rodziny
 • Lęk, że sprawca spełni swe groźby, gdy dziecko zacznie mówić
 • Miłość do sprawcy
 • Brak znajomości odpowiedniego słownictwa
 • Brak wiary w możliwość zmiany swojej sytuacji

Profesjonalista

 • Negatywne emocje: lęk, złość, bezradność
 • Obawa przed dodatkowym skrzywdzeniem dziecka podczas rozmowy
 • Obawa przed mieszaniem się w „nie swoje sprawy”, ściągnięciem na siebie gniewu sprawcy
 • Brak znajomości odpowiedniego słownictwa, np. by rozmawiać o wykorzystaniu seksualnym
 • Brak wiedzy na temat możliwości pomocy oraz procedur postępowania
 • Poczucie osamotnienia, braku wsparcia ze strony innych profesjonalistów

Organizacja rozmowy z dzieckiem

 • Miejsce rozmowy powinno być miejscem neutralnym, możliwie cichym i bezpiecznym. Warto przygotować dodatkowe materiały: papier, kredki, maskotki. Lepiej, jeśli osoba prowadząca rozmowę nie siedzi za biurkiem, które oddziela ją od dziecka.
 • Należy zadbać o odpowiednią ilość czasu na rozmowę. Ten czas powinien być zarezerwowany wyłącznie dla dziecka.
 • Dziecko będzie czuło się lepiej i pewniej, gdy samo wybierze miejsce, w którym chce usiąść, oraz jeśli będzie miało koło siebie chusteczki i coś do picia.
 • Przed rozmową z dzieckiem warto przemyśleć jej cel i zaplanować przebieg.
 • Taki plan ułatwia rozmowę, chociaż jej przebieg powinien zależeć od stopnia otwartości i zachowania dziecka.
 • Warto, aby dziecko podczas rozmowy usłyszało, że: nie jest winne temu, co się stało, nie ponosi również winy za to, że nie powiedziało od razu o tym, co mu się przydarzyło, inne dzieci mają podobne doświadczenia i nie ono jedyne ma taki problem, bardzo dobrze, iż komukolwiek o tym powiedziało, otrzyma pomoc.
 • Celem rozmowy z dzieckiem jest nie tylko zebranie informacji o trudnych dla niego wydarzeniach, ale również udzielenie mu wsparcia.