Strona główna » O problemie

O programie

Program Kraina Świetlików to innowacyjny projekt profilaktyczny i edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia.

Kraina Świetlików jest adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym. Podstawowym zadaniem programu jest edukacja emocjonalna – dziecko pogłębia swoja świadomość emocji. Czyli mówiąc wprost – uczy się czym są emocje, uczy sie je rozpoznawać, nazywać i wyrażać w sposób społecznie akceptowalny.

Najważniejsze umiejętności emocjonalne rozwijają się ciągu pierwszych kilku lat życia dziecka. Rozpoznawanie emocji, nazywanie ich i wyrażanie w społecznie akceptowalny sposób to niezwykle ważne zadania, przed którymi stoi każde dziecko.

Od tego w jaki sposób maluch poradzi sobie z różnymi emocjami zależeć będzie jego poczucie wartości, zaufania do siebie i innych, umiejętności nawiązywania relacji z innymi, czy rozumienia siebie i innych.

Kraina Świetlików, to certyfikowany program obejmujący kompleksowe działania kierowane do dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli. W 2013r. Kraina Świetlików została wybrana przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najlepszym programem profilaktycznym w Polsce. Od 2012r. program jest wpisany na listę europejskich dobrych praktyk rekomendowanych przez European Forum for Urban Security (Francja).