Strona główna » STREFA RODZICA » Świetlikowa Poradnia e-mail

Świetlikowa Poradnia e-mail

PORADNIA E-MAIL KRAINY ŚWIETLIKÓW

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem dziecka, potrzebujesz porady, nie wiesz, gdzie szukać wsparcia – napisz do nas e-mail na adres: konsultacje@kraina- swietlikow.pl

Na Twoje pytania odpowie w formie wiadomości e-mail konsultant Krainy Świetlików (pedagog, psycholog, psychoterapeuta). Konsultant odpowie na zgłaszany przez Ciebie problem i wskaże Ci możliwości dalszego działania. Decyzja o wyborze najlepszego dla siebie rozwiązania zawsze należy do Ciebie.

Możesz pozostać anonimowy – nie musisz podawać swoich danych.

Poradnictwo jest bezpłatne.

Na Twój e-mail odpowiemy najszybciej, jak to możliwe – do 7 dni roboczych, o ile nie wystąpią usterki techniczne i/lub inne wypadki losowe, które uniemożliwią jej udzielenie w określonym czasie.

Pamiętaj! Porada emaliowa nie jest diagnozą ani terapią. Nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ze specjalistą.

Regulamin poradni e-mail

 1. Poradnia e-mailowa działa w ramach projektu Kraina Świetlików, realizowanego przez Miasto Sosnowiec (Wydział Polityki Społecznej).
 2. Pomocy udzielają przeszkoleni i doświadczeni konsultanci (pedagog, psycholog, psychoterapeuta).
 3. Konsultanci udzielają konsultacji i wsparcia osobom dorosłym (Klientom) zgłaszającym problemy związane z rodzicielstwem, opieką i wychowaniem.
 4. Korzystanie z pomocy Poradni jest bezpłatne i może być anonimowe.
  Poradnia nie prowadzi psychoterapii. Klient może natomiast liczyć na poradę, wsparcie i udzielenie informacji dotyczących zgłaszanego problemu, w tym polecenie placówki, w której znajdzie bezpośrednią pomoc.
 5. Kontakt z Poradnią jest kontaktem krótkoterminowym, obejmuje do kilku odpowiedzi na maile Klienta.
 6. Do nawiązania kontaktu z Poradnią niezbędne jest posiadanie konta e-mail.
 7. Konsultanci Poradni przestrzegają Ustawy o ochronie danych osobowych i dochowują tajemnicy zawodowej – nie udostępniają danych Klienta osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo Klienta lub innych osób.
 8. W przypadku nie przestrzegania przez Klienta regulaminu kontakt mailowy może zostać zakończony.
 9. Nawiązanie kontaktu z Poradnią jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 10. Pracownicy Poradni zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.